کدبازان

فروش انواع لامپ های هالو کاتد

فروش HPLC | فروش دستگاه HPLC | خرید دستگاه HPLC | دستگاه HPLC دست دوم

فروش تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته | HPLC | GC | LC/MS/MS | GC/MS/MS | Atomic Absorption | HPLC دست دوم | فروش دستگاه HPLC

فروش hplc واترز 2795

فروش انواع لامپ هالو کاتد

HPLC تکنیکی بسیار دقیق و قدرتمند جهت تجزیه کمی مواد

تکنیک HPLC (کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ) در سال 1950 میلادی کشف شد و امروزه به عنوان تکنیکی بسیار دقیق و قدرتمند جهت تجزیه کمی مواد دارویی، شیمیایی و تجزیه پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک کاربرد دارد. در این روش جداسازی، فاز ساکن و فاز متحرک اغلب هردو مایع می باشند، اگرچه گاهی ممکن است فاز ساکن جامد باشد، فاز متحرک همیشه مایع است.

مرکز اطلاع رسانی تجهیزات آزمایشگاهی

 

تجزیه ,مایع ,بسیار دقیق ,تکنیکی بسیار