کدبازان

فروش انواع لامپ های هالو کاتد

فروش HPLC | فروش دستگاه HPLC | خرید دستگاه HPLC | دستگاه HPLC دست دوم

فروش تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته | HPLC | GC | LC/MS/MS | GC/MS/MS | Atomic Absorption | HPLC دست دوم | فروش دستگاه HPLC

فروش hplc واترز 2795

فروش انواع لامپ هالو کاتد

انواع ستون اچ پی ال سی (HPLC)

چندین شکل از ستون hplc بر پایه ی عملکرد آن ها به چشم می خورد. آن ها را می شود در دسته های زیر دسته بندی کرد. معمولا ستون های تجزیه ای با یک ستون محافظتی تحت محافظت قرار می گیرند. این ستون محافظتی هم یک صافی شیمیایی و هم یک صافی مکانیکی خوب محسوب می شود. سیلیکا به وسیله ی تقریبا هر نوع فاز متحرک بالقوه ای خیس می شود که برای تعداد غالب ترکیبات خنثی می باشد و فعالیت سطحی بالایی در اختیار دارد که می توان به سهولت با آب و سایر عامل ها تغییر داده شود. سیلیکا را می شود به منظور جداسازی طیف وسیعی از ترکیبات شیمیایی استفاده کرد و رفتار کروماتوگرافی آن معمولا قابل پیش بینی با امکان ایجاد مجدد می باشد.

یکی از مهم ترین بخش های دستگاه کروماتوگرافی HPLC، ستون hplc می باشد به این علت که جدا سازی اجزای نمونه هنگامی که این اجزا از بین ستون عبور داده شوند به دست می آید. به شکل معمول ستون ها به خاطر شکل اجزای ژل سیلیکا و هم چنین ویژگی های سطحی و ساختار متخلخلش ، با آن پر می شوند که کمک به جدا سازی عالی می کند.


به علاوه به منظور حذف اثرات باقی مانده ، قادر به این است که هم چنین ترکیبات غیر مطلوب نمونه را جذب کند که ممکن است سبب اتصال تغییر ناپذیری شوند و احتمال فاز ساکن ستون های مهیا سازی و آنالیزی را تغییر دهند. گرچه مسائل اقتصادی به تنهایی یک بحث متقاعد کننده به منظور به کار گیری ستون های حفاظتی به شمار نمی روند ، نیاز به داشتن یک ستون آنالیزوری که عمر پایداتر و طولانی تر داشته باشد به منظور کسب نتایج قابل اعتماد و فایل ایجاد مجدد شاید حتی مهم تر به شمار آید.

انواع ستونhplc

 

- فاز نرمال


در این شکل از ستون hplc ، بازدارندگی تحت کنترل تعامل بخش های قطبی فاز ساکن و جسم حل شده قرار دارد. به منظور وقوع عمل بازدارندگی در فاز نرمال ، ترکیب فاز ساکن بایستی به نسبت فاز متحرک قطبی تر باشد.

- فاز معکوس


در این شکل از ستون hplc ماده ی قرار گرفته در ستون نسبتا خاصیت غیر قطبی دارد و حلال با توجه به نمونه قطبی می باشد. بازدارندگی در نتیجه ی تعامل ترکیبات غیر قطبی جسم های حل شده و فاز ساکن غیر قطبی اتفاق می افتد.

بر اساس اندازه


در این شکل از ستون hplc ، جدا سازی مولکول ها بر پایه ی اندازه ای که دارند صورت می گیرد. مولکول های کوچک به داخل حفره ای صافی نفوذ کرده در حالی که مولکول های بزرگتر تنها به اندازه ای به داخل آن ها وارد می شوند. مولکول های بزرگ پیش از مولکول های کوچکتر تحت عمل شستشو قرار می گیرند.

تبادل یونی


در این شکل از ستون hplc ، ترکیبات نمونه بر پایه ی نیرو های یونی جاذب بین مولکول های حامل گروه های باردار با بار مخالف نسبت به بار های موجود در فاز ساکن ، جدا می شوند.
جداسازی بین مایع متحرک قطبی ، معمولا آب حاوی نمک ها یا مقادیر کمی از الکل ها اتفاق می افتد و فاز ساکن دارای نواحی تثبیت شده ی اسیدی یا بازی می باشد.

منبع:bme711.ir

جهت خرید انواع ستون های اچ پی ال سی (hplc) با ما در ارتباط باشید:

مرکز اطلاع رسانی تجهیزات آزمایشگاهی

ستون ,hplc ,ستون hplc ,hplc ستون ,ستون محافظتی