کدبازان

فروش انواع لامپ های هالو کاتد

فروش HPLC | فروش دستگاه HPLC | خرید دستگاه HPLC | دستگاه HPLC دست دوم

فروش تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته | HPLC | GC | LC/MS/MS | GC/MS/MS | Atomic Absorption | HPLC دست دوم | فروش دستگاه HPLC

فروش hplc واترز 2795

فروش انواع لامپ هالو کاتد

تفاوت HPLC با GC

تفاوت HPLC با GC:


1.چون اغلب مواد آلی ناپایدار و کم فرار هستند. برای کار با GC باید آنها را به مشتقات فرار تبدیل کرد که ایجاد مشتقات فرار و باقی ماندن جزئی از مصرف مشتق ساز ایجاد پیک هائی می کند که نتایج آزمایش را مختل می سازد حال آنکه جداسازی این گونه مواد با HPLC به آسانی امکان پذیر است.


۲٫ دو فاز ثابت و متحرک در HPLC بطور رقابتی عمل می کنند و جداسازی بوسیله دو فاز انجام می شود در صورتی که در GC یک فاز یعنی فاز ثابت عمل جداسازی را انجام می دهد.


۳٫ یکی از مزایای HPLC وجود دتکتورهای آنست که برای هر دسته از ترکیبات دتکتورهای انتخابی ویژه وجود دارد که این تنوع دتکتورها از مزایای HPLC است. در صورتی که در GC دتکتور ها محدود تر می باشد.


۴٫ مدت آنالیز در HPLC فوق العاده اندک است، آنالیز ترکیبات آلی ناپایدار و کم فرار مواد خوراکی، شیمیایی داروئی توسط HPLC امکان پذیر است.


۵٫ مواد بسیار قطبی را با GC نمی توان آنالیز کرد در صورتی که با HPLC می شود.


۶٫ در HPLC به سبب دو فاز رقابتی پیک ها معمولا بصورت متقارن هستند در صورتی که در GC اغلب پیک ها بصورت نامتقارن هستند و محاسبه مساحت زیر منحنی یا AUC با اشکال و خطا است. ولی در HPLC بعلت وجود تقارن محاسبه AUC دقیق انجام می شود.


۷٫ وجود آب در نمونه های آزمایش در HPLC اشکال ایجاد نمی کند در صورتی که در GC وجود اندک آب سبب تخریب دتکتور می شود.


۸٫ وجود آب در شبکه کریستالی، وجود مولکولهای آب ئیدروژن در HPLC قابل تشخیص ولی در GC قابل ارزیابی نیست.


۹٫ وجود ناخالص ها بخصوص ناخالصی های بسیار قطبی و یا با وزن مولکولی بالا در HPLC قابل تشخیص ولی در GC قابل تشخیص نیست.


منابع:
http://WebShimi.ir
http://daneshnameh.roshd.ir
http://starbiotech.blogfa.com
http://www.nano.ir
http://water-research.persianblog.ir
شیمی دستگاهی زیر نظر دکتر علی معصومی
کروماتوگرافی مایع با بازدهی عالی – سندی لیندسی
اصول تجزیه دستگاهی جلد۲
کتاب شیمی تجزیه ، جلد ۶۲ ، شماره ۱۹
با تشکر از خانمها: فاطمه جبرائیلی مقدم، زهره ترسلی و زهرا ترسلی

مرکز اطلاع رسانی تجهیزات آزمایشگاهی

hplc ,وجود ,صورتی ,قابل ,مواد ,تشخیص ,قابل تشخیص ,hplc قابل ,بسیار قطبی ,مزایای hplc ,مشتقات فرار